Snart kommer det tas ut en moms på alla paket från Kina och andra länder utanför EU – Tullverket har ålagt Postnord att reda ut hur staten ska få in momsen som tidigare inte tagits på e-handelspaket från andra delar av världen.

 

Det är viktigt att alltid kolla så att det du handlar på nätet är tillverkat under humana arbetsvillkor och inte slösar en massa på jordens resurser. Alltså att det du köper är rättvisemärkt och hållbart. Men det är även viktigt att kolla vad frakt och tullavgift kostar när du e-handlar från utlandet. Nu ska till exempel paket från Kina momsbeskattas, vilket kommer göra det dyrare att beställa produkter från Alibaba och Wish bland annat.

 

Kostar mer att köpa kläder från Kina via nätet

 

Tullverket är det statliga verk som ålägger det statliga Postnord att genast skärpa sig och börja ta ut avgifter i tullen för paket från utlandet. Det kommer göra det dyrare att handla från Kina men samtidigt kommer staten att kunna få in mer pengar från skatter. Enligt Postnord kan det komma att krävas att hela 15 000 pekat om dagen måste kontrollöppnas. Men eftersom moms sedan tidigare inte tagits ut har den svenska staten gått miste om miljardbelopp samtidigt som den kinesiska handeln tekniskt sett fått enorma skattesubventioner som de verkligen tjänat massor på. Nu kommer en moms på cirka 25 procent att läggas på varor, oavsett varans värde. Och Tullverket kräver samtidigt att Postnord gör upp en plan för att få in momsen med start senast 1 mars i år.

 

En extra administrativ avgift på e-handelspaket

 

Postnord kommer även att behöva ta ut en administrativ avgift på grund av det massiva extraarbete som tillkommer. Det gör vidare att paketen från Kina och andra länder utanför EU kommer bli ännu dyrare för privatpersoner. Mer om detta går det att läsa om både i Svenska Dagbladet och i Metro:

 

De nya reglerna ska införas ”skyndsamt” och Postnord ska presentera en handlingsplan till Tullverket innan den 1 mars.